Logo

Stipendije

Kako se biraju stipendisti

Šta je za Konkursnu komisiju, Upravni odbor i osnivače Fondacije važno pri izboru stipendista?
Odgovor na ovo pitanje ne može se sažeti u jednoj rečenici, ali na prvom mestu je, svakako, uspeh kandidata tokom školovanja, a sastavni deo tog uspeha su i takmičenja i nagrade. Sem uspeha vrednujemo i socijalno stanje kandidata, kakva je materijalna situacija porodice iz koje dolazi i koliko je dece školskog uzrasta u porodici. Ako bismo to izrazili proporcijom, odnos bi orijentaciono bio 70:30, gde je “70” uspeh, a “30” socijalno i porodično stanje.
Šta je još važno?
S obzirom da su sredstva kojima Fondacija raspolaže ograničena, namera osnivača je da bude, prema broju kandidata, balansiran izbor kandidata sa društvenih i prirodnih nauka, umetnosti i medicinskih nauka, i, takođe, da stipendisti budu iz raznih krajeva Srbije. Zbog takvog načina odabira nemoguće je napraviti bodovnu rang listu. Bodovna lista, takođe, nosi još jednu malu “zamku”. Naime, lako bi se moglo desiti da svi stipendisti budu iz jedne škole ili sa jednog fakulteta. Međutim, nama nije namera da budemo prateća Fondacija jedne škole ili jednog fakulteta. S tim su saglasni i osnivači i članovi Fondacije.
Takođe, osnivači su se prilikom osnivanja Fondacije odlučili da svake godine najmanje jedna stipendija bude dodeljena nekom od kandidata iz Kosjerića, gde je sedište Fondacije i gde su osnivači rođeni. Želja osnivača je da se izborom kandidata iz različitih sredina širi priča o Fondaciji i razvija osećaj kod mladih ljudi o pripadnosti jednoj zajednici, zatim osećaj davanja i čovekoljublja. Konkursna komisija koju svake godine imenuje Upravni odbor Fondacije pregleda sve molbe i predlaže Upravnom odboru uži izbor kandidata. O konačnom izboru stipendista zajedno odlučuju Konkursna komisija, upravitelj i Upravni odbor.

Osnivači


Footer